Tissue Culture

Mikroformering, in-vitro-formering, vævsformering, eller på engelsk TC (Tissue culture) er en steril metode til formering af planter – en metode, hvor drivhusets potter, jord og saks er skiftet ud med laboratoriets petriskåle, agar og skalpel.
Mikroformering er især velegnet til produktion af sygdomsfrit plantemateriale, for eksempel til moderplanter.
Men metoden har også den fordel, at den gør det muligt hurtigt at producere store mængder ensartet plantemateriale. Én enkelt plante kan på kort tid blive til tusinder af stiklinger – alle med præcis samme egenskaber som moderplanten.
Endelig er mikroformering en egnet og forholdsvis sikker metode til opbevaring af gen-materiale, for eksempel i forbindelse med forædling eller som en regulær Genbank.
HANSSON DK har siden 1990 kunnet tilbyde at løse mikroformeringsopgaver på bestilling, vore dygtige medarbejdere har erfaring med mikroformering af en lang række forskellige plantearter – blandt andet Gentiana, Gerbera, Roser, Orkidéer og mange stauder.
Ud over mikroformering kan vi på vores laboratorium også tilbyde opbevaring af forældresorter i et sterilt, klimakontrolleret miljø, samt tilbyde dokumentation for rent plantemateriale.

 

Micro-propagation

Micro-Propagation, in-vitro-propagation, or TC (Tissue Culture) is a sterile method of propagating/producing plants– a method where the pots, soils and scissors of the normal greenhouse routines have been replaced by the Petri dishes, agar and scalpels of the laboratory.
Micro propagation is especially suitable for the production of disease-free plant material, e.g. for mother plants. But the method also has the advantage of making it possible to quickly produce large quantities of uniform plant material. In a short time one single plant can become thousands of cuttings - all with exactly the same characteristics as the mother plant.
Finally micro-propagation is an adequate and relatively safe way of storing genetic material, e.g. in connection with plantbreeding or as a regular genebank.
Since 1990 Hansson DK has offered to assist in micro-propagation on demand. Our competent and skilful tecnicians are experienced in the propagation of a wide range of plants including Gentiana, Gerbera, Roses, Orchids as well as various perennials.
In addition our laboratory takes on storing of parent varieties in a sterile, climatic controlled environment and provides documentation for clean plant material.